Quotes

“The greatest effects on student LEARNing occur when the teachers become learners of their own TEACHing and when students become their own TEACHers. John Hattie (2009, p.22). Visible learning.

“When teachers see learning through the eyes of the student. When students see themselves as their own teachers.” John Hattie.

“De beste wijze om iets te leren is er les in te geven” Seneca

“wij leren niet voor school, maar voor het leven.” Lucius Annaeus Seneca

“Een geode leraar is iemand die iets uit je halt in plaats van in he stopt.” N.D.Walsh

“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat me het zien en ik zal het onthouden. Betrek me en ik zal geinspireerd worden.” Confucius, 550 v Chr.

“Een goede leraar is een ton boeken waard.”

“Intelligentie krijgt men mee. Wijsheid moet men leren.”

“Je moet iemand raken om hem tot leren te motiveren.”

“Education is not the filling of a bucket, but the lighting of a fire.” William Butler Yeats

“Kinderen houden van school wanneer er iemand voor de klas staat die echt om ze geeft” Bill Gates

“De middelmatige leraar vetelt. De geode leraar verklaart. De betere toont aan. De ware leraar inspireert.” William Arthur Ward

“Leren is dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist.” Daniel J. Boorstin

“ICT maakt ongelimiteerd leren mogelijk.
Dankzij ICT wordt de wereld jouw dorp.” Toine Maes

“Nieuwe technologie is op zichzelf niet voldoende om het onderwijs te verbeteren. Dat geldt ook voor de digitale content. De rol van de docent is crucial in het verzilveren van de nieuwe kansen.” Bill Gates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s